Kan ikke forby heldekkende badetøy

Et forbud mot heldekkende badetøy er i strid med diskrimineringsloven, slår Likestillings og diskrimineringsombudet fast etter å ha behandlet en klage mot Martina Hansens Hospital.

Et slikt forbud vil utelukke en hel gruppe fra å benytte sykehusets svømmebasseng, nemlig de som av religiøse grunner må bruke heldekkende badetøy. Dermed ekskluderes de fra et viktig behandlingstilbud, uttalte ombudet.

Martina Hansens Hospital tilbyr fysioterapi med trening i varmtvannsbasseng for pasienter med henvisning fra lege En gruppe kvinner som i lengre tid har deltatt i bassengbehandlingen på sykehuset, fikk i oktober 2006 beskjed om at heldekkende badetøy ikke lenger er tillat. Sykehuset mente draktene må slutte ved knærne, fordi heldekkende tøy loer og skaper problemer for renseanlegget.

Kvinnen som klaget til ombudet, mente de nye reglene for badetøy var i strid med diskrimineringslovens forbud mot diskriminering på grunn av religion. Enkelte kvinner som på grunn av bluferdighet og religiøse grunner ønsker å bruke heldekkende badedrakt, kunne ikke lenger benytte seg av bassengtilbudet.

Først etter at ombudet hadde purret, svarte Martina Hansens Hospital på henvendelsen. Hospitalet redegjorde for reglementet og bakgrunnen for forbudet.  Primært hadde de innvendinger mot bruk av bomullstøy som stillongs i bassenget. Bomullstøy kan avgi farge og loe, særlig i varmt vann. Det kan skade det tekniske anlegget i bassenget.

Klager hadde tidligere brukt bukse og topp med lange ermer av stoffkvalitet som ikke loer eller avgir farge, og stilte seg derfor uforstående til sammenhengen mellom forbudet mot bruk av heldekkende badetøy og problemer med loing og avfarging.

Ombudet og klager var i kontakt med Nasjonalt folkehelseinstitutt, avdeling for vannhygiene og en leverandør av badetøy, Swimshop. Folkehelseinstituttet bekreftet overfor ombudet at det ikke var noen betenkeligheter eller faremomenter tilknyttet bruk av heldekkende badetøy av lycrakvalitet, for eksempel av den typen som Swimshop kunne levere.

Etter ombudets vurdering var ikke forbudet mot heldekkende badetøy saklig begrunnet. I tillegg rammet dette forbudet en del kvinner hardt fordi de overhodet ikke kunne nyttiggjøre seg av et viktig behandlingstilbud. Forbudet medførte indirekte diskriminering av de brukerne som på grunn av religion ønsker å ikle seg heldekkende badetøy. Et slikt krav er heller ikke nødvendig for å oppnå hospitalets formål.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderte med at Martina Hansens Hospital har handlet i strid med diskrimineringsloven. De har ikke kunnet sannsynliggjøre at krav til utforming av badetøy var nødvendig i forhold til formålet.

Etter ombudets uttalelse endret hospitalet regelverket, slik at brukerne kan ikle seg heldekkende badetøy i polyamid eller lycra kvalitet.

Diskrimineringsgrunnlag; Religion.
Saksnummer; 06/1529.
Lovanvendelse; Diskrimineringsloven § 4.