Kvalifikasjoner avgjorde ansettelse av kystdirektør

Mannen fikk ikke jobben som kystdirektør og klaget til ombudet fordi han mente seg forbigått av en kvinne. Ombudet konkluderte med at kvinnen fikk jobben på grunn av kvalifikasjoner, ikke på grunn av kjønn.

Klager viste til at han har lederutdannelse og ledererfaring fra maritim virksomhet. Klager ble ikke innkalt til intervju. Kvinnen som ble utnevnt er landskapsarkitekt og har erfaring fra Statens vegvesen. Klager hevdet derfor at han var klart bedre kvalifisert og at han ble forbigått på grunn av kjønn.

Fiskeri- og kystdepartementet forklarte at de hadde fulgt kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelsen. Selv om det var et ønske å bedre kjønnssammensetningen i Kystverket, var det aldri aktuelt å fravike kvalifikasjonsprinsippet. Det ble gjort aktive søk etter kandidater av begge kjønn. Departementet hadde imidlertid ikke lagt avgjørende vekt på maritim kompetanse, selv om dette utvilsomt er relevant. Det sentrale var å ansette en dyktig leder, og ingen av finalekandidatene hadde maritim bakgrunn.

Konklusjon

Ombudet konkluderte med at klager ikke var forbigått på grunn av kjønn. I utlysningsteksten var det lagt vekt på lederegenskaper. Det var ikke stilt krav til maritim kompetanse. En mannlig søker var innstilt som nr én til stillingen, men han takket nei fordi han ikke var tilfreds med lønnsbetingelsene. I tillegg var to av tre finalekandidatene menn, og av syv kandidater som ble innkalt til intervju, var kun én kvinne.

Saken ble anket inn for Likestillings. Og diskrimineringsnemnda som opprettholdt ombudets konklusjon og begrunnelse.

Diskrimineringsgrunnlag: kjønn.
Saksnummer: 06/1701.
Lovanvendelse: likestillingsloven § 4 annet ledd jf § 3.

Les hele uttalelsen (PDF).