Spørsmål om aldersdiskriminering for piloter

En gruppe piloter som var over 60 år klaget fordi de mente å være utsatt for aldersdiskriminering fra flyselskapet de arbeidet i. Bakgrunnen var at de måtte inngå en særskilt avtale med flyselskapet, som de under 60 år ikke måtte inngå. Ombudet fant at det ikke forelå diskriminering.

Klagerne mente for det første at det at de måtte inngå en tilleggsavtale utover vanlig tariffavtale var i strid med arbeidsmiljølovens. § 13-1 (1).

Dernest hevdet de at enkelte punkter i tilleggsvatalen var aldersdiskriminerende. Dette gjaldt at det ble stilt krav om omskolering, at tilleggsavtalen ga adgang til endret oppsigelsesfrist og at avtalen ga flyselskapet anledning til å si opp de eldste pilotene først, ved overtallighet. I tillegg klaget man på at selskapet forbeholdt seg å kreve tilbakebetalt omskoleringsutgifter, ved frivillig oppsigelse fra den ansatte før det var gått 3 år.

Ombudet fant at flyselskapet hadde saklig grunn til ha en avtale med pilotene som var over 60 år.  Man fant også at det var saklig grunnlag for de vilkår som var satt. Når det gjaldt spørsmålet om hvorvidt det ville være saklig å legge vekt på alder ved oppsigelse, kunne ombudet ikke vurdere dette på generelt grunnlag, det må eventuelt vurderes i en klagesak.


Diskrimineringsgrunnlag: Alder.
Saksnummer:06/220.
Lovanvendelse: Arbeidsmiljøloven § 13-1(1).