Diskriminerende praksisregler for advokater

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet bryter likestillingsloven. Det har Likestillings- og diskrimineringsnemnda slått fast.

Tilsynsrådet har til nå ikke godkjent at lovforbeholdt uttak av foreldrepermisjon regnes som en del av praksistida for advokater. Dermed bryter det likestillingslovens forbud mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Det konkluderte Likestillings- og diskrimineringsombudet med i november i fjor. 

Tilsynsrådet anket saken. Nå har også Likestillings- og diskrimineringsnemnda slått fast at Tilsynsrådet bryter loven. Elisabeth Lier Haugseth, avdelingsleder for juridisk avdeling hos LDO, er fornøyd med nemndas vedtak.

- Ingen skal straffes for å benytte seg av lovfestede permisjonsrettigheter, så for oss er det viktig å følge opp denne saken. Vi kommer derfor til å ta kontakt med Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og be om en tilbakemelding på om det retter seg etter nemndas vedtak, sier Lier Haugseth.

Les Likestillings- og diskrimineringsnemndas vedtak her.