Forbigåelse i lønnsforhandlinger grunnet alder

Klagen er todelt. For det første personen hevder at Sykehuset brøt arbeidsmiljølovens forbud mot diskriminering på grunn av alder ved at tre yngre kolleger fikk lønnsøkning høsten 2007, mens han ikke fikk. For det andre hevder manen at han systematisk har blitt diskriminert på grunn av alder ved at han ikke lenger konsulteres når noe innen det kuldetekniske skal vurderes.

Les hele uttalelsen her (PDF nytt vindu).