Sak om endring av arbeidsoppgaver ved tilbakekomst fra foreldrepermisjon

En kvinne mener hun har blitt forskjellsbehandlet på grunn av kjønn fordi hun har fått endrede arbeidsoppgaver etter tilbakekomst etter endt foreldrepermisjon.

Les hele uttalelsen her (PDF - nytt vindu).