Spørsmål om diskriminering fra ambulansepersonell på grunn av etnisitet

Likestillings- og diskrimineringsombudet tok av eget tiltak opp spørsmålet om ambulansepersonalets behandling av en hardt skadet pasient med somalisk bakgrunn i Sofienbergparken den 6. august 2007, var i strid med diskrimineringsloven § 4. Likestillings- og diskrimineringsombudet finner etter en helhetsvurdering at det er grunn til å tro at etnisitet har hatt betydning for ambulansepersonellets behandling av personen som ble slått ned i Sofienbergparken 6. august 2007.

Ombudet konkluderer derfor med at ambulansepersonellet handlet i strid med diskrimineringsloven § 4, og forbudet mot diskriminering på grunn av etnisitet eller hudfarge, da vedkommende med somalisk bakgrunn ikke fikk den helsehjelpen som han hadde behov for.

Les uttalelsen til Ullevål Universitetssykehus her (PDF).

Les nemndas vedtak her (linken åpner seg i eget vindu).