Uttalelse i sak om diskriminerende seniorpolitikk

En gruppe eldre ansatte i Ålesund kommune hevder at de er diskriminert av Ålesund kommune. Klagerne er 65 år eller eldre. Klagen er begrunnet med at de ikke omfattes av alle de seniorpolitiske særtiltakene som kommunen har iverksatt for å gjøre det attraktivt for arbeidstakere over 58 år å stå lenger i arbeid.

Les hele uttalelsen her.