Forbigått til en stilling som daglig leder

En mann på 61 år henvendte seg til ombudet fordi han mente seg forbigått til en stilling som daglig leder på grunn av alder.

Mannen, som hadde tatt oppdrag som privat næringsdrivende rådgiver for virksomheten i flere år, ble verken innkalt til intervju eller ansatt i stillingen.

Han hevdet at han hadde utført mange av oppgavene som lå til stillingen han søkte på. Styreleder i virksomheten pekte på at det lå mer til stillingen enn den fagkunnskap mannen hadde, og at det var forskjell på å være innleid rådgiver og å lede virksomheten.

Mannen mente han aldri hadde fått negative tilbakemeldinger på arbeidet han hadde utført, og at han hadde arbeidet mye og tett sammen med den tidligere daglige lederen. Han mente derfor det kun kunne være alderen hans som førte til at han ikke ble innkalt på intervju.

Ombudet viste til at det må foreligge omstendigheter i saken som viser at det er alder og ikke andre forhold som er årsaken til at han ikke ble innkalt på intervju. Det at mannen var den av søkerne med mest fagkunnskap på området, var ikke tilstrekkelig til at bevisbyrden gikk over på innklagede virksomhet.

Ombudet fant heller ikke andre holdepunkter som tilsa at det var alder som medførte at han ikke ble vurdert aktuell for stillingen. Det var etter ombudets vurdering påstand mot påstand når det gjaldt begrunnelsen for hvorfor han ikke fikk stillingen.

Ombudet konkluderte dermed med at virksomheten ikke handlet i strid med arbeidsmiljøloven § 13-1 (1) i ansettelsesprosessen.

Saksnummer: 08/1696.
Diskrimineringsgrunnlag: Alder.
Lovanvendelse: Arbeidsmiljøloven § 13-1 (1).

Les hele uttalelsen her (PDF).