Ung mann med teknisk innsikt

En kvinne mente seg forbigått på grunn av kjønn ved en ansettelse. Hun hadde lang erfaring fra etaten, og hadde fungert i stillingen i to år uten å få negative tilbakemeldinger av noe slag.

Mannen som ble ansatt var ung, og hadde adskillig kortere erfaring fra etaten. Arbeidsgiver forklarte ansettelsen med mannens personlige egnethet og tekniske innsikt. Ombudet var kritisk til store deler av arbeidsgiverens argumentasjon, og uttalte blant annet at det var påfallende at etaten ikke ansatte en kvinne med lang erfaring, solid kjennskap til etaten, og som i tillegg hadde fungert i stillingen, framfor den unge mannen. Det var etter Ombudets mening vanskelig å tenke seg at den unge mannen hadde blitt tilbudt stillingen dersom han hadde konkurrert med en mann med tilsvarende kvalifikasjoner som kvinnen. Ombudet kom til at arbeidsgiver ikke hadde sannsynliggjort at kjønn ikke hadde blitt vektlagt ved ansettelsen, jf. § 4 fjerde ledd. Ansettelsen var derfor i strid med § 4 annet ledd. Arbeidsgiver påklaget Ombudets avgjørelse. Klagenemnda kom til samme resultat som Ombudet.

Saksnummer: 1997/014
Emne:
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.2