En kvinnelig språkkonsulent var lønnet fire lønnstrinn lavere enn to mannlige språkkonsulenter i kommunen og klaget forholdet inn for likestillingsombudet.

Kommunen forklarte lønnsforskjellene med at begge de mannlige språkkonsulentene hadde fått fastsatt sin lønn ut fra markedshensyn. Før ansettelse framsatte begge krav om å opprettholde samme lønnsnivå som i daværende tilsettingsforhold. Det ble også lagt vekt på at de to hadde pedagogisk bakgrunn og på konkurransesituasjonen ved rekrutteringen.

Likestillingsombudet konkluderte med at dette var kjønnsnøytrale begrunnelser, og at det derfor ikke var grunnlag for å undersøke om de tre utførte arbeid av lik verdi. Lønnsforskjellen var derfor ikke i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 1998/090
Emne: markedslønn
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 5.0