En mann ba Likestillingsombudet om å vurdere reglene om statsborgerskap til barn født av norsk far og utenlandsk mor.

Mannen var samboende med en fransk kvinne og paret hadde to barn sammen. Mens barn født av norske mødre i og utenfor ekteskap får mors statsborgerskap, får ikke barn født utenfor ekteskap av norsk far og utenlandsk mor, farens statsborgerskap. Dette mente mannen var kjønnsdiskriminerende.
Ombudet opplyste at disse reglene er til vurdering. I 1997 mottok Ombudet et høringsforslag fra Justisdepartementet vedrørende forslag til endring i statsborgerskaploven og adopsjonsloven. Høringsforslaget gikk ut på å endre statsborgerskaploven slik at ugift barn under 18 år med norsk far på visse betingelser kan få norsk statsborgerskap. Ut i fra et likestillingsperspektiv mener Ombudet at barn som har norsk far bør få norsk statsborgerskap uten betingelser, slik tilfelle er der mor er norsk.

Saksnummer: 1998/163
Emne: statsborgerskap, fedre
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0