Et forliksråd ble oppnevnt med bare mannlige medlemmer, og en organisasjon ville vite om dette var i strid med likestillingsloven.

Ombudet viste til at sammensetningen i forliksrådet er regulert i Domstolsloven § 27, og at likestillingsloven derfor ikke kommer til anvendelse. domstolsloven stiller imidertid krav om at begge kjønn skal være representert i forliksrådet, og Ombudet mente det dermed så ut til at det aktuelle forliksrådet var oppnevnt i strid med domstolsloven. Dersom klager ville gå videre med saken, kunne organisasjonen ta kontakt med Fylkesmannen, som kan avgjøre om det må foretas nytt valg.

Saksnummer: 1999/219
Emne: forliksråd, kjønnsrepresentasjon
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 21.0