En kvinne klaget på ansettelsen av avdelingsingeniør i brannforebyggende avdeling i en kommune. Kvinnen mente hun var bedre kvalifisert enn mannen som fikk stillingen.

Begge kandidatene oppfylte stillingens krav til utdanning. Den kvinnelige søkeren hadde mer utdanning av generell karakter, mens den mannlige søkeren hadde mer brannteknisk utdanning. Ombudet sa seg enig med arbeidsgiver at ikke bare antall vekttall teller med ved vurderingen av søkernes utdanning, men kunne ut over dette ikke avgjøre hvem av de to som hadde best utdanning. Når det gjaldt arbeidserfaring sa kommunen seg enig i at kvinnen var best kvalifisert til stillingen. Vektlegging på personlig egnethet gjorde likevel av arbeidsgiver mente den mannlige søkeren var best til stillingen. Ombudet kritiserte at søkernes personlige egenskaper var noe kort behandlet i innstillingen, og påpekte at vurderinger som kommer i ettertid ikke er like etterettelige. Ut over dette hadde Ombudet ikke holdepunkt for å si at de to søkernes personlige egenskaper var blitt vurdert ulikt på grunn av deres kjønn. Likestillingsombudet konkluderte med at ansettelsen ikke var i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 1999/026
Emne: avdelingsingeniør
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 4.2