En likestillingsrådgiver ved et universitet ønsket veiledning i likestillingslovens bestemmelser når det gjelder oppnevning til fakultets- og instituttstyrer.

Likestillingsombudets utgangspunkt er at likestillingsloven kommer til anvendelse på alle utvalg, råd , styrer osv som utnevnes av et offentlig organ som for eksempel et universitetet. Det er kjønnsrepresentasjonen i styret som sådan som er avgjørende for om likestillingslovens krav er oppfylt. Når forskjellige faggrupper skal være representert i et styre, vil den beste løsningen være at hver av faggruppene velger ut like mange representanter av hvert kjønn, uten å ta stilling til fordeling av hoved- og varaplasser. Slik vil den myndighet som er ansvarlig for oppfylling av likestillingslovens krav ha reell mulighet til å sette sammen styret på en korrekt måte.

Saksnummer: 1999/022
Emne: fakultetsstyre, sammensetning
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 21.0,  § 3.0