En kvinne klaget over at hun hadde fått avslag på søknad om barnetrygd. Begrunnelsen for avslaget var at barnet er bosatt i utlandet. Kvinnen viste til unntaksbestemmelsen som gir rett til barnetrygd dersom mor er student. Kvinnen var student fram til fødselen og mottok fødselsstipend fra Lånekassen.

Likestillingsombudet kom til at regelverket ikke forskjellsbehandler kvinner på en urimelig måte. Riktignok er det forsatt slik at kvinner benytter seg av fødselspermisjon i langt større grad enn menn, selv om foreldre etter det norske regelverket i mange tilfeller står fritt til å dele permisjonen. Dersom en mann som mottok barnetrygd ønsket å tilbringe permisjonstiden i utlandet, ville han møtt på de samme problemer. Likestillingsombudet la i sin avgjørelse til grunn at kvinnen ville få utbetalt barnetrygd når studiene ble gjenopptatt.

Saksnummer: 2000/090
Emne: trygd
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0