En kvinne klaget over en avisannonse som reklamerte for fotballgymnas for gutter. En sportsklubb hadde rykket inn annonsen. Sportsklubben samarbeider med en privat videregående skole om å gi et tilbud om fotballtrening kombinert med videregående skole. Tilbudet gis bare til gutter. Likestillingsombudet henvendte seg til både skolen og sportsklubben.

Skolen opplyste at den bare gir et strukturtilbud til elevene, og at den ikke har ansvar for formidling av idretts- og kulturtilbud. Skolen er åpen både for jenter og gutter. På det grunnlaget konkluderte Likestillingsombudet med at skolen ikke har brutt likestillingsloven.

Selv om idrettsforeninger og klubber tilbyr medlemskap til begge kjønn så er det sportslige tilbudet ofte ulikt for kvinner og menn. Dette kan ha sammenheng med ulik etterspørsel etter tilbud innen forskjellige idrettsgrener eller ulik prioritering av idrettsgrenene. Idretten nasjonalt og internasjonalt er som regel kjønnsdelt. Dette skyldes kjønnenes ulike fysikk, men også lange tradisjoner innen idretten.

Ombudet har ikke ansett det som ulovlig at enkelte klubber bare har et tilbud til det ene kjønn eller at klubbenes tilbud er forskjellige for kvinner og menn. Dersom det viser seg at det ene kjønn har klart dårligere muligheter enn det annet til å drive sin idrett innenfor en idrettskrets, er dette forhold som kan være i strid med likestillingsloven.

Likestillingsombudet mente det ikke var holdepunkter for å mene at sportsklubbens treningstilbud til menn innebærer at kvinner og menn tilbys ulike muligheter innenfor idrettskretsen. Ombudets konklusjon var derfor at treningstilbudet til menn ikke er i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2000/051
Emne:
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0