En kvinne ønsket informasjon om seksuell trakassering.

Likestillingsombudet orienterte om at seksuell trakassering på arbeidsplassen er regulert i arbeidsmiljøloven, og at det er Arbeidstilsynet som kontrollerer at bestemmelsen følges. Likestillingsloven har i dag ingen bestemmelser om seksuell trakassering, men dette er foreslått innlemmet. Forslaget vil ventelig fremmes for Stortinget våren 2001, og vil også omfatte områder utenfor arbeidslivet. Likestillingsombudet viste også til et forslag om å innføre et forbud mot og en definisjon av seksuell trakassering i EUs likebehandlingsdirektiv og at en slik endring på sikt vil kunne få følger for Norge.

Saksnummer: 2000/188
Emne: Seksuell trakassering
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0