Et reklamebyrå søkte etter "mannlig kollega". Ombudet orienterte om likestillingslovens bestemmelser om at en stilling skal være åpen for søkere av begge kjønn. For at man lovlig skal lyse ut en stilling for bare det ene kjønn, eller gi inntrykk av at man ønsker seg søkere av det ene kjønn, må det foreligge en åpenbar grunn. Ombudet kunne ikke se at det forelå en slik grunn i dette tilfellet, og antok at annonsen var i strid med loven. Hun ba om at virksomheten utformer sine fremtidige annonser i tråd med likestillingsloven.

 

Ombudet orienterte om likestillingslovens bestemmelser om at en stilling skal være åpen for søkere av begge kjønn. For at man lovlig skal lyse ut en stilling for bare det ene kjønn, eller gi inntrykk av at man ønsker seg søkere av det ene kjønn, må det foreligge en åpenbar grunn. Ombudet kunne ikke se at det forelå en slik grunn i dette tilfellet, og antok at annonsen var i strid med loven. Hun ba om at virksomheten utformer sine fremtidige annonser i tråd med likestillingsloven.

Saksnummer: 2000/026
Emne: mann, reklamebyrå, annonse
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.1