En kvinne reagerte på at hennes mann ikke har rett på permisjon ved barns sykdom fordi han avtjener verneplikt.

Siviltjeneste er å regne som verneplikt. Vernepliktige er ikke å regne som arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven, og har følgelig ikke permisjonrettigheter etter denne loven. For disse gjelder permisjonsdirektivet for sivile vernepliktige. Dette gir ikke rett til permisjon ved barns sykdom.

Likestillingsombudet påpekte at barnets mor i en slik situasjon bør ha status som enslig forsørger og gis rett til utvidet antall permisjonsdager.

Saksnummer: 2000/028
Emne: permisjon, verneplikt
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0