En høyskole handlet ikke i strid med likestillingsloven når en mannlig høgskolelærer ble avlønnet høyere enn en kvinnelig høgskolelektor.

Den mannlige høyskolelæreren ble lønnet 5 lønnstrinn høyere enn den kvinnelige høyskolelektoren. Han arbeidet kun 50 % ved høgskolen. De resterende 50 % arbeidet han ved en annen arbeidsplass. Høgskolen hevdet at de så seg nødt til å lønne den mannlige læreren såpass høyt fordi han ble tilbudt en utvidelse av sin stilling hos sin andre arbeidsgiver, hvor han var lønnet langt høyere enn ved høgskolen. Høgskolen uttalte at det ble vurdert som svært viktig å beholde ham i stillingen da utdanningen han underviste ved var i en vanskelig personellmessig situasjon. Han ble derfor tilbudt høyere lønn.

Likestillingsombudet uttalte at markedslønn regnes som et kjønnsnøytralt kriterium for lønnsfastsettelse. Skal markedslønn aksepteres som begrunnelse for ulik lønn, må arbeidsgiver likevel dokumentere at det var nødvendig i det konkrete tilfellet å tilby høyere lønn for å knytte til seg eller beholde kvalifisert arbeidskraft. Ombudet mente at høgskolen hadde dokumentert dette tilstrekkelig i denne saken.

Saksnummer: 2001/193
Emne: høgskolelektor, lønn, markedslønn
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 5.0