En kvinne hadde ved gjentatte anledninger fått avslag på søknad om profesjonell trener- og rytterlisens. Kvinnen hevdet at det var vanskeligere for kvinner enn menn å få lisenser. Jockeyklubben på sin side anførte at avslagene skyldtes at hun ikke oppfylte kravene i lisensbestemmelsene, og ikke at hun var kvinne.

Likestillingsombudet kom til at Jockeyklubben ikke handlet i strid med likestillingsloven ved å avslå kvinnens søknader.

Likestillingsombudet konstaterte at lisensbestemmelsene var kjønnsnøytrale, og at det heller ikke ved praktiseringen av reglene kunne påvises en forskjellsbehandling av kvinner og menn. Kvinnen hadde ikke oppfylt alle kravene som ble stilt i lisensbestemmelsene, herunder økonomiske forpliktelser overfor klubben samt innlevering av legeattest.

Saksnummer: 2001/166
Emne: Trener- og rytterlisens
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0