En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet fordi hun ikke fikk lønnsansiennitet som hjelpepleier for det året hun hadde avtjent frivillig førstegangstjeneste. Mannlige arbeidstakere ved samme arbeidsplass fikk lønnsansiennitet for førstegangstjenesten, fordi menn har verneplikt og således er tvunget til å avtjene denne.

Likestillingsombudet viste til en lignende sak som tidligere var blitt behandlet ved Ombudets kontor (sak 96/101). Denne saken henviste blant annet til et rundskriv om "diverse bestemmelser vedrørende kvinnelig militært personell". I rundskrivet fremgikk det at kvinnelige militært personell skal anses som vernepliktig personell, og at de dermed faller inn under de lover, forskrifter, regler og bestemmelser som gjelder for vernepliktig personell. På bakgrunn av dette kunne ikke Ombudet se at kvinnen skulle behandles annerledes enn vernepliktige menn i forhold til lønnsansiennitet ved arbeidsplassen. Arbeidsgiver tok dette til etterretning, og endret dermed praksis for beregning av lønnsansiennitet. Det innebærer at kvinner som har utført førstegangstjeneste vil få denne tjenesten godskrevet i lønnsansienniteten på lik linje med menn som har utført tjenesten.

Saksnummer: 2001/320
Emne: ansiennitet, førstegangstjeneste, militæret, frivillig
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0