En jente på en jordbruksskole ønsket å starte en ungkvinneklubb på internatet. Hun lurte på hvordan hun kunne søke om dispensasjon fra likestillingsloven.

Ombudet orienterte om likestillingsloven § 8 om foreninger. Hun skrev at det var foreningens formål og ikke etableringen av en klubb/forening i seg selv som er avgjørende for om likestillingsloven kommer til anvendelse. Ombudet antok at klubben ikke ville omfattes av lovens foreningsbegrep. Det ville derfor være lovlig å utelukke menn fra medlemsskap i klubben.

Saksnummer: 2001/312
Emne: Jenteklubb
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 8.0