Et vikarbyrå søkte via annonser etter medarbeidere. I den første annonsen søkte de etter en dame til kantine og renhold. Mens i den andre annonsen ble det søkt etter kvikke og arbeidsomme gutter til lager, butikk og vaktmestertjenester.

Likestillingsombudet fant begge annonsene i strid med likestillingsloven.
Loven krever at stillinger skal utlyses for begge kjønn. Kjønnsnøytrale annonser er en grunnleggende forutsetning i arbeidet for et mer likestilt og dermed et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked.

Saksnummer: 2001/077
Emne: Annonse, arbeidsomme gutter
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0,  § 4.1