En kvinne henvendte seg til likestillingsombudet fordi hun følte seg forbigått ved ansettelse av en fullmektig på forkontoret ved en fremmedspråklig videregående skole.

Kvinnen hadde tidligere vært ansatt i stillingen i et vikariat, og var i fødselspermisjon da stillingen ble utlyst. Kvinnen søkte, men skolen ansatte en annen kvinne. Kvinnen som klaget mente at hun var bedre kvalifisert enn hun som ble ansatt, og at hun ikke hadde fått stillingen fordi hun var i fødselspermisjon. Skolen anførte at kvinnen som ble ansatt var den best kvalifiserte. Hun hadde skolens fremmedspråk som morsmål, mens klager kun hadde hatt språket som C- og B- språk på videregående skole.

Ombudet bemerket at diskriminering i lovens forstand ikke nødvendigvis må være forskjellsbehandling av to personer av ulikt kjønn, men kan også være forskjellsbehandling av samme kjønn, dvs. kvinner. Forutsetningen for at det skal være diskriminering er da at årsaken har sammenheng med kvinners biologiske funksjon, slik som graviditet eller fødselspermisjon.

Likestillingsombudet mente at de to kvinnene i dette tilfellet var tilnærmet likt kvalifiserte med hensyn til to av kvalifikasjonskravene i utlysningsteksten; utdannelse og tekstbehandling. Når det gjaldt kravet til fremmedspråket var kvinnen som ble ansatt den best kvalifiserte. Ombudet mente at kvinnen ikke hadde blitt forskjellsbehandlet, og at skolen ikke hadde handlet i strid med loven.

Saksnummer: 2001/081
Emne: Ansettelse, graviditet
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.0