Flere kommunalt ansatte kvinner har måttet ventet på at lønnstillegget de oppnådde i lokale forhandlinger, ikke ble utbetalt før etter at de var tilbake etter fødselspermisjon.

I følge Kommunenes Sentralforbund sier Hovedtariffavtalen at utbetaling av lønn under permisjon også skal omfatte eventuelle tillegg fra lokale lønnsforhandlinger med virkningstid under permisjonen. Norsk Kommuneforbund og Oslo kommune mente begge det samme.

På denne bakgrunnen kom Ombudet fram til at kvinnene skulle hatt lønnstillegget fra samme tidspunkt som for de andre ansatte. Tillegget skal altså utbetales mens de ansatte er i permisjon. Ombudet ba kvinnene om å ta kontakt igjen, dersom de ikke fikk dette gjennom med arbeidsgiver.

Saksnummer: 2001/020
Emne: Permisjon, lønnstillegg
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.2