En kommune oppfordret menn til å søke en stilling som opplæringskonsulent. Dette var i strid med likestillingsloven.

En kvinne klaget over at en kommune søkte etter opplæringskonsulent til et integreringsprosjekt rettet mot minoritetsspråklige menn som er langtidsledige sosialhjelpmottakere. Kommunen oppfordret menn til å søke stillingen.

Likestillingsombudet skrev til kommunen og redegjorde for likestillingslovens bestemmelse om at stillingsutlysninger ikke skal gi inntrykk av at arbeidsgiver forventer eller foretrekker det ene kjønn. Videre redegjorde Ombudet for at positiv særbehandling etter likestillingsloven bare kunne finne sted dersom helt spesielle vilkår var oppfylt.

Ombudet kunne ikke se at disse vilkår forelå i dette tilfellet, og kommunen ble derfor anmodet om å utferdige kjønnsnøytrale stillingsannonser i fremtiden.

Saksnummer: 2001/232
Emne: Annonse, opplæringskonsulent, menn
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.2