En bedrift søkte etter skiftlaborant til sin laboratorieavdeling. I følge annonsen var det kun ansatt kvinner ved avdelingen og de ønsket å ansette en av samme kjønn.

Likestillingsombudet konkluderte med at stillingsannonsen var i strid med likestillingsloven. Det var ingen åpenbar grunn som gjorde det lovlig å utelukke menn fra en slik stilling.

Saksnummer: 2001/114
Emne: Annonse, laborant, kvinne
Klager:
Lovanvendelse: § 4.2,  § 4.1