En bedrift søkte etter medarbeidere, blant annet deltidsansatte. I følge annonsen ble det blant annet søkt etter kvinner med ledig kapasitet fra husarbeidet.

Likestillingsombudet konkluderte med at stillingsannonsen var i strid med likestillingsloven. Det fremkom ikke noe av annonsen som skulle tilsi at det var noen grunn til å utelukke menn fra stillingene.

Saksnummer: 2001/183
Emne: deltid, husmødre
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.2,  § 4.1