En virksomhet hadde bare menn i sin rekrutteringskampanje. Likestillingsombudet konkluderte med at kampanjen var i strid med likestillingsloven.

Rekrutteringskampanjen tok i bruk både filmer, stillingsannonse på nettet og store reklametavler. Kampanjen viste menn i alle rollene og dette ga inntrykk av at virksomheten foretrakk menn i de utlyste stillingene.

En stilling må ikke lyses ledig for bare det ene kjønn. Heller må ikke utlysningen gi inntrykk av at arbeidsgiver forventer eller foretrekker det ene kjønn til stillingen. Lovens bestemmelser retter seg mot stillingsutlysninger, men må også omfatte kampanjer som har som formål å rekruttere søkere til stillinger i virksomheten på utradisjonell vis.

Virksomheten ble bedt om å utforme sine fremtidige stillingsannonser og rekrutteringskampanjer i samsvar med likestillingsloven.

 
Saksnummer: 2001/005
Emne: rådgivere, menn
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0,  § 4.1