En far henvendte seg til Likestillingsombudet vedrørende skattefradrag for reisekostnader ved samvær. Han hadde fått skattefradrag for disse reisekostnadene et år, mens han ikke hadde fått slikt skattefradrag året etter. Han viste til et brev fra Ombudet til Skattedirektoratet, som han mente støttet skattefradrag for reisekostnader ved samvær.