En kvinne søkte lån i Lånekassen. Hun fikk avslag med den begrunnelse at hennes manns formue var for høy. Hun mente dette var kvinnediskriminerende og henvendte seg til Likestillingsombudet for hjelp.

Ombudet mente at det ville være mest rettferdig dersom ektefellens formue ble holdt utenfor vurderingen av om en person skulle få innvilget lån fra Lånekassen. Da det statistisk sett er menn som har høyest formue, vil en slik regel virke likestillingsfremmende.

Ombudet viste likevel til at det var hensynet til dokumentasjon og effektiv forvaltning av Lånekassen som er grunnen til at man tar i betraktning ektefellenes felles formue ved behovsprøving av lånet. Ombudet mente at Lånekassens reglement kunne virke uheldig overfor kvinner, men mente likevel at denne forskjellsbehandlingen ikke er i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2001/294
Emne: Studielån
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0