En mann henvendte seg til Ombudet og lurte på hvorfor det ikke innføres tilleggspong for mannlige søkere til høgskoleutdanning der mennene er underrepresentert.

Han studerte selv til sosionom og mente at det hadde vært en fordel om studiet hadde fått flere mannlige søkere.

Likestillingsombudet orienterte om adgangen til å særbehandle menn i likestillingsloven § 6 tredje ledd. Ombudet sa hun var positiv til tiltak som på sikt kan bidra til å endre vårt kjønnsdelte arbeidsmarked. Hun viste likevel til at det er den enkelte skole som bestemmer om den vil iverksette særbehandling og oppfordret mannen til å ta kontakt med sin skole for å påvirke i den retning.

Saksnummer: 2001/302
Emne: Kvotering av menn
Klager: mann
Lovanvendelse: § 6.0