Et borettslag hadde vedtektsbestemmelser hvor det sto at bare enslige kvinner kunne være andelseiere. En kvinne som bodde i borettslaget mente denne vedtektsbestemmelsen var i strid med likestillingsloven, og klaget saken inn for Likestillingsombudet.

Borettslaget ble opprettet på 60-tallet. Den gang var det vanskelig for enslige kvinner å skaffe seg selveiende boliger, noe som var begrunnelsen for bestemmelsen i vedtektene.

Likestillingsombudet konkluderte med at vedtektsbestemmelsen var i strid med likestillingsloven. I sin avgjørelse påpeker Ombudet blant annet at situasjonen for kvinner har endret seg mye siden 60-tallet. I dag er mange flere kvinner ute i arbeid, og av den grunn selvforsørget. Gruppen enslige kvinner er i dag en veldig sammensatt gruppe, alt fra personer med dårlig økonomi til personer med god økonomi. Statistikk på boforhold for kvinner og menn viser også små forskjeller vedrørende om man bor i leide eller selveide boliger, og det blir derfor heller et spørsmål om hvilken boligstandard man kan klare økonomisk, enn et spørsmål om man klarer å skaffe seg egen bolig. Begrunnelsen for vedtektsbestemmelsen ble derfor ikke ansett for å være saklig og akseptabel. Ombudet fant heller ikke holdepunkter for å si at utelukkelsen av menn var et likestillingsfremmende tiltak.

Med bakgrunn i Ombudets avgjørelse valgte borettslaget å endre vedtektene, slik at det i dag er åpent både for kvinner og menn å være andelseier.

Saksnummer: 2002/268
Emne: borettslag, vedtekter
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0