En mann henvendte seg til Likestillingsombudet fordi han mente Lånekassen forskjellsbehandlet mødre og fedre når det gjaldt muligheten til å for omgjort studielån til stipend på grunn av fødsel. Vedkommende hadde blitt far midt i eksamensperioden, men fikk avslag på sin søknad om omgjøring av lånet til stipend dette semesteret.

Ombudet konkluderte med at Lånekassens regelverk i dette tilfellet ikke var i strid med likestillingsloven. Ombudet forsto regelverket slik at det ikke gjøres forskjell på kjønnene hvis det oppstår forsinkelse i studiet som følge av fødsel i eksamensperioden. Verken kvinnelige eller mannlige studenter har anledning til å få endret lånet til stipend i et slikt tilfelle. Omgjøring av lån til stipend kan kun gjøres for perioden tre uker før og 39 uker etter fødselen. En del av denne perioden er forbeholdt mor, i samsvar med folketrygdens regelverk. I forsinkelsesperioden som oppstår ved en fødsel, vil både kvinner og menn kunne få omgjort lån til stipend.

Saksnummer: 2002/220
Emne: stipend, lånekassen, fødsel, fedre,
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0