En mann henvendte seg til Likestillingsombudet med spørsmål om det er tillatt å skrive i boligannonser at hybelen/leiligheten kun blir leid ut til jenter.

Likestillingsombudet uttalte at det i utgangspunktet ikke er tillatt å forskjellsbehandle på grunnlag av kjønn på utleiemarkedet. Saker som dreier seg om utleie av hybel og rom i utleiers egen bolig, ligger imidlertid utenfor Ombudets håndhevingsmyndighet, fordi likestillingsloven sier at Ombudet ikke kan håndheve likestillingslovens bestemmelser på privatlivets område. Eiendomsfirmaer og andre som leier ut boliger på mer profesjonell basis, må imidlertid følge likestillingsloven fullt ut.

Saksnummer: 2002/207
Emne: utleie, hybler
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0