På bakgrunn av en reklamebrosjyre for barneleker, tok styrer i en barnehage kontakt med Likestillingsombudet. Katalogen hadde på flere steder en kjønnsstereotyp fremstilling av jenter og gutter.

Til tross for at en slik katalog etter dagens regelverk ikke er i strid med likestillingsloven, ga Ombudet i sin henvendelse til utgiver av katalogen uttrykk for at en slik markedsføring er uheldig i et likestillingsperspektiv. Markedsføringen må sies å underbygge tradisjonelle holdninger om at jenter er søte og omsorgsfulle, mens gutter er tøffere og mer opptatt av spenning og action. Ombudet viste også til Norges forpliktelser etter Kvinnekonvensjonen (CEDAW).

Ombudet anmodet bedriften om å utforme fremtidige reklame på en mindre kjønnsstereotyp måte. Bedriften opplyste i sitt svar at den ville følge Ombudet anmodning og dermed ta hensyn til dette ved utforming av fremtidige markedsføring.

Saksnummer: 2002/063
Emne: gutteleker og jenteleker
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0