Elevene i en niende klasse fikk tilsendt et teksthefte til bruk ved tentamen. Heftes tema var "mote", mange av tekstene tok for seg den sex- fikserte moteindustrien. Klageren mente balansen mellom kjønnene var helt fraværende i hefte og ba om Likestillingsombudets uttalelse.

Likestillingsombudet uttalte at tekstheftet i mye større grad burde ha fått frem at problemstillingen som knytter seg til reklame- og moteindustriens bruk av kjønn, kropp og sex som virkemiddel, også er svært relevant for gutter og menn. Bildemessig fokuserte heftet svært ensidig på kvinner og i sin helhet fremsto heftet som kjønnsmessig ubalansert. Temahefte burde utfordre ungdommene til å tenke gjennom og diskutere de kjønnsroller bransjen bygger på og forsterker. Likestillingsombudet kom til at heftet ikke bygde på likestilling mellom kvinner og menn og at det derfor var i strid med likestillingsloven § 7.

Saksnummer: 2002/043
Emne: læremidler
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 7.0