En bedrift dekket forskjellen mellom ordinær lønn og 6G for alle kvinner som var i svangerskapspermisjon. Menn fikk kun lønnskompensasjon når de tok ut fedrekvoten på fire uker.

Likestillingsombudet uttalte at en arbeidsgiver ikke kan forskjellsbehandle kvinner og menn når det gjelder økonomiske betingelser under fødselspermisjon. Har kvinner rett til full lønn under permisjon, skal også menn ha en tilsvarende rettighet. Bedriften gjorde dermed om reglene, slik at både kvinner og menn får lønnskompensasjon når de tar permisjon i forbindelse med fødsel.

Saksnummer: 2002/186
Emne: fødselspermisjon, lønn, fedrekvote
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0