Klager påpekte at meklingsforskriftens § 3 kan oppfattes slik at det i forbindelse med meklingen ikke er adgang til å avtale delt bosted for barna.

På denne bakgrunn henvendte Ombudet seg til Barne- og familiedepartementet. Hun ga uttrykk for at forskriften med fordel kunne nevnt delt bosted som et alternativ. Barneloven § 35 a angir delt bosted som et alternativ og det er ingenting i veien for at det inngås avtale om delt bosted på meklingsstadiet. Ombudet oppfordret departementet til å ta det opp til vurdering i den pågående gjennomgangen av barneloven.

Saksnummer: 2002/178
Emne: mekling, barneloven, forskrift
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0,  § 1.2