En kvinne søkte stilling som miljøterapeut ved et barnevernsenter i en kommune, hvor det var fire ledige stillinger. Senteret er en akutt- og utredningsinstitusjon for ungdom i alderen 12 til 18 år, med atferdsproblemer. I utlysningsteksten ble menn oppfordret til å søke, og kvinnen mente seg forbigått av en mann i tilsettingsprosessen.

Det ble ansatt to menn og to kvinner i stillingene. Kommunen begrunnet disse ansettelsene med at det av hensyn til brukerne var behov for ansatte av begge kjønn. Arbeidstakerne skal arbeide sammen i vaktlag bestående av fem personer, og man tilstreber minimum to kvinner og to menn på hvert lag. Behovet for ansatte av begge kjønn begrunnes med hensynet til blueferdighet ved ransaking osv.

Likestillingsombudet mente at kommunen på dette grunnlaget kunne utlyst to stillinger forbeholdt menn og to stillinger forbeholdt kvinner, uten at det hadde vært i strid med likestillingsloven § 4. Ombudet antok at det også kunne være behov for å ansette begge kjønn i stillingene av hensyn til barnas behov for rollemodeller. I og med at kommunen kunne utlyst noen av stillingene bare for menn, var det etter Ombudets syn klart at man også kunne velge et mindre drastisk tiltak, å ta inn en oppfordring til menn om å søke.

Saksnummer: 2001/290
Emne: ansettelse, særbehandling, menn
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.2