Et vikarbyrå søkte etter pubvertinner til servering på en øl-festival. Likestillingsombudet ble gjort oppmerksom på stillingsannonsen, og henvendte seg til vikarbyrået. Ombudet viste til likestillingsloven § 4 som sier at en stilling ikke må lyses ledig bare for det ene kjønn, med mindre det finnes åpenbar grunn for det. Ombudet kunne ikke se at det til disse type stillinger forelå en åpenbar grunn til kun å søke etter kvinner, og konkluderte med at annonseteksten var utformet i strid med likestillingsloven.

Ombudet påpekte også at kjønnsnøytrale annonser vil virke som en oppfordring til både kvinner og menn om å søke arbeid ut fra interesser og kvalifikasjoner, uten hensyn til kjønn eller tradisjonelle oppfatninger av hva slags arbeid som passer for kvinner og menn. Kjønnsnøytrale annonser er på den måten en grunnleggende forutsetning i arbeidet for et mer likestilt og mindre kjønnsdelt arbeidsmarked.

Saksnummer: 2002/251
Emne: stillingsannonse, pubvertinne, annonse
Klager: mann
Lovanvendelse: § 4.1