Et firma søkte etter en "..Voksen, kvinnelig medarbeider.." til heltidsstilling i kiosk.

Likestillingsombudet konkluderte med at stillingsannonsen var i strid med likestillingsloven. Stillinger kan kun lyses ledig for det ene kjønn dersom det foreligger en åpenbar grunn for det. Kravet til åpenbar grunn forstås slik at det må foreligge en saklig og akseptabel grunn knyttet til stillingens innhold. Ombudet kunne ikke se at det forelå noen åpenbar grunn til at det bare var kvinner som kunne inneha stillingen som medarbeider i kiosken.

Saksnummer: 2002/144
Emne: stillingsannonse, kvinne
Klager: mann
Lovanvendelse: § 4.1