En mann henvendte seg til Likestillingsombudet for å påpeke at man ved å benytte betegnelsen "dagmamma" i stillingsannonser for barnepass, utelukket mannlige søkere.

Ombudet viste til at dagmammastillinger som regel omfatter pass av barn i eget hjem, og viste til at et slikt forhold ses på som en del av familielivet eller regnes som rent personlige forhold. Slike saker vil derfor ikke kunne behandles av Likestillingsombudet, da likestillingsloven § 2 bestemmer at Ombudt ikke har håndhevingsmyndighet på disse områdene. Ombudet viste imidlertid også til at likestillingsloven § 4 første ledd generelt sett bestemmer at en stilling ikke skal lyses ut kun for det ene kjønn med mindre det finnes en åpenbar grunn til det.

Saksnummer: 2002/319
Emne: stillingsannonse, dagmamma
Klager: mann
Lovanvendelse: § 4.1