Ein mann skreiv til Likestillingombodet med spørsmål om det var tillate å bruke jordmor og helsesyster som namn på stillingar.

Utgangspunktet i likestillingslova er at ei stillingsutlysing ikkje må gje inntrykk av å føretrekke det eine kjønn til stillinga. Det er etter kvart vel kjent at menn kan vere både jordmødre og helesytre på samme måten som kvinner kan vere fylkesmenn og lensmenn. Likestillingsombodet sa derfor at det ikkje var ulovleg å bruke desse namna på stillingane. Det vil likevel fremje likestilling å bytte ut dei kjønnsbestemte titlane med gode kjønnsnøytrale alternativ.

Saksnummer: 2002/243
Emne: Stillingsbetegnelse, jordmor, helsesøster, stillingsutlysning
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0