I motsetning til kvinnelige arbeidstakere har ikke selvstendig næringsdrivende kvinner rett til svangerskapspenger etter folketrygdloven § 14-13 i de tilfellene det er skadelig for fosteret at mor fortsetter i arbeide under graviditeten.

Likestillingsombudet tok derfor kontakt med Barne- og familiedepartementet, og antydet at dette er en situasjon som mest sannsynlig må anses som indirekte diskriminering i strid med likestillingsloven § 3 annet ledd annet punktum.

Barne- og familiedepartementet opplyser i sitt svar til Ombudet at også selvstendig næringsdrivende bør ha rett til svangerskapspenger der det er farlig for fosteret at moren fortsetter i sitt arbeid. Departementet arbeider derfor med en endring av regelverket på dette området.

I forbindelse med Statsbudsjettet for 2003 ble det innført svangerskapspenger for selvstendig næringsdrivende. Ordningen vil gjelde fra 1. juli 2003.

Saksnummer: 2001/215
Emne: svangerskapspenger
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.2