Et utested reklamerte med at jenter fikk gratis adgang før midnatt i helgene. En mann kontaktet Likestillingsombudet for å få vite om det var tillatt med slik forskjellsbehandling av kvinner og menn.

Likestillingsombudet slo fast at kvinner og menn hadde krav på det samme tilbudet. Av Ombudets brev fremgår det at det ikke er tillatt å forskjellsbehandle kjønnene ut fra markedsmessige vurderinger. Det samme vil gjelde for ulike priser på øl, fotballkamper, teletorgtjenester, nettjenester og ulike aldersgrenser på utesteder. Det er unntaksvis anledning til å forskjellsbehandle kjønnene, dersom det foreligger en saklig grunn eller forskjellsbehandlingen fremmer likestilling.

Saksnummer: 2002/067
Emne: utested, gratis adgang, jenter
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0