En mann henvendte seg til Likestillingsombudet på grunn av et brev som ble sendt ut fra Rikstrygdeverkets omregningssentral for barnebidrag. I brevet forelå blant annet forslag til bidrag. Mannen mente brevet ga et uheldig signal, da samværsfradraget var satt til null.

Likestillingsombudet kontaktet RTV’s omregningssentral for barnebidrag, og fikk opplyst at eksemplene i brevet var laget for å synliggjøre hvor mye utslag samvær gjør for beregningen av bidraget. Samværet var i utgangspunktet satt til null, fordi samværet tidligere ikke hadde hatt noe å si for utregningen av bidraget, og RTV hadde derfor heller ingen opplysninger om omfanget av samværet.

Ombudet fant etter dette ingen grunn til å kritisere RTV for utformingen av brevene. Etter Ombudets mening signaliserer RTV at samvær er positivt ved å synliggjøre at samvær med barna faktisk har en innvirkning på beregningen av bidraget.

Saksnummer: 2003/094
Emne: barnebidrag, samvær, fradrag
Klager: mann
Lovanvendelse: