En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet fordi hun hadde fått avslag på søknad om å adoptere. Kvinnen var enslig trebarnsmor. Retningslinjer for adopsjon sier at en adoptivfamilie som hovedregel ikke skal ha flere enn totalt fem barn. Det er imidlertid mulighet for å søke unntak fra denne regelen, og kvinnen mente flere par hadde fått innvilget slike søknader.

Likestillingsombudet kunne ikke se at det i saken dreide seg om forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Ombudet mente saken heller dreide seg om forskjellsbehandling på grunn av sivil status, noe som ikke omfattes av likestillingsloven. Det forelå heller ikke grunnlag for å si at kvinnen som enslig mot var blitt diskriminert på grunn av kjønn, da enslige fedre mest sannsynlig ville hatt like store vanskeligheter med å nå frem i tilsvarende tilfeller.

Saksnummer: 2003/172
Emne: adopsjon, alenemor, enslig forsørger
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0